Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Mænd/kvinder der lever afsondret fra verden, men i fælleskab med hinanden, med henblik på elitær religiøs praksis

BUDDHISME: Munke- og nonnesamfundet er af meget stor betydning inden for buddhisme, da man ved at isolere sig fra den illusoriske verden kan forsøge at negligere den. I den ene store buddhistiske retning theravada ser man munke og nonnesamfundet (sangha) som den eneste mulige vej til frigørelse fra genfødslernes kredsløb og dermed verden, mens man i mahayana og vajrayana ser det som den bedste mulighed.

Ordet muride betyder generelt sufidiscipel, men i Senegal er det navnet på tilhængerne af det islamiske sufisamfund, som blev grundlagt sidst i 1800-tallet af den senegalesiske sufimester Amadou Bamba.

Arabisk "den der hengiver sig til Allah". En person som bekender sig til islam. Det er vigtigt, at bekendelsen sker af egen fri vilje.

Man bliver muslim ved med overbevisning at udtale den islamiske trosbekendelse. Dertil kommer de religiøse pligter (ibadat), som indeholdes i de ritualer, der foreskrives i islams fem søjler.

Nogle mennesker udfører ikke disse ritualer, men fastholder alligevel at være muslimer med henvisning til deres tilknytning til islamisk kultur. ns

Organisation grundlagt i 1929 i Ægypten af Hasan al-Banna.

Det Muslimske Broderskab fik tidligt stor tilslutning, både i Ægypten og i andre arabiske lande, hvor der oprettedes afdelinger af organisationen. Broderskabet arbejder for fastholdelse af islamiske traditioner og værdier i samfundslivet og er kritisk over for dele af den islamiske verdens forsøg på tilegnelse af vestlige værdier og levemåde

En religion som man tilsluttede sig ved en rituel indvielse, initiation, der tænktes at sikre frelse for den, der blev indviet, men hvis konkrete forløb ikke måtte røbes for uindviede. Betegnelsen mysterier anvendes om kulte i det antikke Grækenland, først og fremmest i Eleusis nær Athen og på øen Samothrake, men også om en række orientalske kulte, der vandt udbredelse i Europa i hellenismen og den romerske kejsertid.

Af græsk myein, "lukke sig", om øjnene og munden. I mysteriereligionerne er det munden, der lukkes om den hemmelige indvielse, i mystikken er det øjnene. Mystik er en religionsform, der udøves i menneskets sind med udelukkelse af alle enkeltindtryk fra den ydre verden, i perfekt koncentration. Det drejer sig om en oplevelse eller et gennembrud i sindet, hvor skellet mellem den, der oplever, og det, der opleves, falder bort. Oplevelsen fylder mystikeren helt og fortrænger hans eller hendes bevidsthed om egen identitet.

En fortælling om urtiden, oprindelsens eller skabelsens tid, hvor de nuværende ting og deres orden først blev til og tog form. Man fortæller myter om verdens skabelse (kosmogoni), om gudernes tilblivelse (teogoni), om samfundet og dets institutioner, om menneskets oprindelse (antropogoni). Myten forbinder altså urtid med nutid, men den viser også, hvordan den nuværende orden i urtiden fremstod af det uordnede, af kaos.

Sider