Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

700-tallet e.v.t. Tantrisk buddhistisk oplyst der af nyingmapa anses for at være deres grundlægger og en buddha, dvs. fuldt oplyst. Han lagde stor vægt på tantrisme og på den magiske kraft, som de tantriske ritualer kunne skabe, fx i form af eksorcisme.

Padmasambhava betyder "Lotusfødt", hvilket indikerer hans specielle evner. Legenden fortæller, at han blev født af en lotus, og hans far var Buddha Amitabha, dvs. en himmelsk Buddha, der igennem drengen lader sin lære komme til verden.

Aftale, overenskomst. Bruges både om profane aftaler om fx økonomiske og politiske forhold og om religiøse overenskomster mellem guddommen og mennesker. I bibelsk sprogbrug får ordet pagten (i bestemt form) dermed næsten betydningen lov eller religion.

Det buddhistiske hellige skriftsprog. Den buddhistiske samling af hellige skrifter, Tripitaka, kaldes også Pali-kanon, fordi den er nedskrevet på dette sprog. I dag finder man de fleste buddhistiske religiøse udtryk både på sanskrit og på pali, da flere udtryk stammer fra det fælles indiske religiøse arvegods, som man finder bl.a. i vedaerne og i upanishaderne

Sprogligt afledt af "filistrene" som beboede den sydøstlige del af Middelhavskysten. Blev romernes betegnelse for hele det jødiske område. I Bibelen bruges betegnelsen ikke. I moderne tid er staterne Israel og Jordan dannet i Palæstina

Ideologien om pan-islamisme opstod i slutningen af 1900-tallet som et forsøg på at skabe samarbejde mellem muslimer på tværs af etniske og nationale skel. Formålet var at modvirke europæisk imperialisme og fremme islamiske værdier og kultur. Det samlende punkt skulle netop være, at alle muslimer, uanset nationalitet, tilhører den islamiske menighed (umma). Siden har en række islamiske organisationer på forskellig måde arbejdet for at fremme det pan-islamiske ideal.

De trofaste; det navn sikhreligionens tiende og sidste guru, Gobind Singh, gav de fem første medlemmer af Khalsabroderskabet, der er sikhernes sociale og religiøse fællesskab. I dag er der ofte fem personer, der repræsenterer Panj Pyares ved en større begivenhed, bl.a. ved indvielsen til broderskabet.

Græsk pan, "alt", og theos, "gud". Filosofisk og religiøs opfattelse der hævder, at det guddommelige gennemstrømmer verdensaltet, Gud og verden er ét.

Panteismen har oftest været betragtet som klart forskellig fra jødisk og kristen tankegang, der understreger forskellen mellem Gud og verden

Sanskrit "sti", "vej". Panth henviser til en given indisk bevægelse, der følger en bestemt lærer eller trossystem. Udtrykket brugtes specielt i sikhreligionens begyndelse, hvor den blev kaldt Nanak-panth, dvs. dem der fulgte Guru Nanaks lære. Senere droppede man Nanak, og bevægelsen blev kort og godt kaldt Panth.

Græsk paradeigma, "forbillede", "mønster". Inden for videnskabsteori anvendes begrebet om de alment anerkendte forestillinger om en videnskabs principper, der danner udgangspunkt for den enkelte forskers undersøgelser.

Ideen om et paradis findes i mange religioner. Ofte forbindes paradis med lys, fred og lykke, og paradis opfattes som det sted, hvor man efter døden lever videre i en tilstand af overflod og lykke, hvis man har ført et korrekt og fortjenstfuldt liv. Paradis forbindes ofte med himlen, således at man "stiger op" til paradis, både fysisk og som billede på en højere eller renere tilstand end den jordiske. I flere religioner opfattes paradis desuden som det sted, hvor guddommen residerer. Som modsætning til paradis står helvede.

Græsk para, "ved siden af", og frasis, "udtryk". Omskrivning af en tekst, hvor tekstens budskab genfortælles med andre ord end dem, der oprindeligt udgør teksten

Udtryk for en tilstand af åndelig perfektion inden for mahayanabuddhisme som det er tilfældet hos dens helgenfigurer, bodhisattvaerne, der har opnået den endelige oplysning og kan indgå i nirvana, men som bliver på jorden for at hjælpe andre til samme erkendelse.

Pari, "det altsammen", "alle områder", og nirvana. Dvs. den litterære mening af ordet er: Det altindbefattende nirvana og dermed buddhismens øverste frelsestilstand. Den er fuldstændig forskellig fra alt, hvad der har med verden at gøre, og er således den absolutte frigørelse fra genfødslernes kredsløb.

"Den persiske", underforstået religion, som udspringer fra Zarathustras lære. Betegnelsen bruges nu primært om de indere, der er tilhængere af zarathustrismen. Parsier findes overvejende i delstaten Maharashtra omkring Bombay, men også andre steder i det nordlige Indien.

Hunkønsform af ordet bjerg. Navnet på en hindugudinde der er forbundet med guden Shiva som hans hustru eller kvindelige sidestykke, og som er moder til den elefanthovede gud Ganesha og krigerguden Karttikeya. Oprindelig betyder hendes navn: "Datter af Parvata", som er en personifikation af Himalayabjergene.

Betegnelse for madvarer der inden for jødedommen betragtes som rituelt neutrale og dermed er tilladt føde. Frugt og grøntsager er neutrale og kan derfor frit blandes med både mælkeprodukter og kød.

Den fest, pesach, som Det Nye Testamente kalder "jødernes påske", fejres til minde om udvandringen fra Ægypten (Exodus). Desuden indgår elementer af en forårsfest for byghøsten og for kvæget. I kristendommen blev påsken til den store mindehøjtid om Jesu død og opstandelse, idet disse begivenheder ifølge evangelierne udspilledes under påskehøjtiden i Jerusalem.

Dramatisk fremstilling af fremtrædende religiøse skikkelsers lidelseshistorie. Opførelsen af spillene henlægges ofte til religiøse fester, hvor ritualerne fokuserer på lidelseshistorien. BT

ISLAM: Inden for shia-islam opføres hændelsesforløbet omkring drabet på shia-islams tredje imam, Husain, hvert år i dagene omkring årsdagen for hændelsen, der fandt sted på Ashura (den 10. Muharram) ved Kerbala i år 680. NS

Græsk "stamfader". I bibelforskningen betegnelse for Israels stamfædre, Abraham, Isak og Jakob. Undertiden også for Jakobs tolv sønner. I kristendommen bruges ordet desuden som betegnelse for de øverste ledere i de ortodokse kirker

Græsk "fader-styre". En samfundsform hvor kvinder, unge mænd og børn er underordnet faderen, og hvor de voksne mænd, fædrene, har magten i samfundet. En samfundsform, hvor kvinderne har magten, kaldes et matriarkat

Sider