Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Gamle. En samling af i alt 36 hellige skrifter inden for hinduisme, hvor 18 af dem antages for at være de grundlæggende. De er skrevet imellem år 250 e.v.t. og 1700 e.v.t., og de adskiller sig fra tidligere hellige skrifter ved at være skrevet til alle: Dvs. også de såkaldte urene fra lavere kaster og langt de fleste kvinder, der ikke kunne læse sanskrit.

Fest der inden for jødedommen fejres i februar/marts til minde om begivenhederne i Esthers Bog, hvor jøderne blev frelst fra statsmanden Hamans planer om at udrydde hele folket ved, at prinsessen Esther gik i forbøn for folket.

Festen indledes med en fastedag til minde om Esthers og jødernes faste, men derefter er festen ret løssluppen. Ved aften- og morgengudstjenesterne i synagogen læses Esthers Bog. Der holdes processioner og karneval, og der er tradition for at sende gaver, bl.a. kager, til venner og bekendte. Desuden gives der ofte almisser i forbindelse med purim

Latin puritas, "renhed". Engelsk fromhedsretning opstået i sidste halvdel af 1500-tallet som stræbte efter at udrense alt katolsk fra Den Anglikanske Kirke. Puritanerne var præget af Calvins ideer og lagde stor vægt også på moralsk renhed, på at leve i "gudsfrygt og nøjsomhed". I bredere betydning bruges puritanisme som betegnelse for en streng asketisk livsførelse

Sanskrit "mand", "menneske", "menneskehed". Et begreb der har mange forskellige betydninger inden for hinduistisk filosofi, men som har sit konkrete udgangspunkt i helligskriftet Rigveda fra ca. 1500-1200 f.v.t., hvor det betyder det første menneske, der repræsenterer totaliteten. Guderne ofrer ham, og af hans krop opstår de fire sociale grupper (varnaerne), månen, solen, luftrummet, himlen og jorden.

Sider