Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Den officielt anerkendte islamtolkning i Saudi Arabien. Opkaldt efter Muhammad ibn Abd al-Wahhab (1703-1791).

Waiwai er en ganske lille gruppe indianere, der lever på grænsen mellem Guyana, Surinam og Brasilien. Religionen var kendt for allerede 250 år siden og rummer mange af de træk, som findes hos indianerne i regnskovsområdet i Sydamerika.

Waiwaifolket lever primært af landbrug, kvindernes hoveddomæne. Når den dyrkede jord bliver udpint, brændes et stykke skov af til nye marker, mens de gamle marker igen gror til med træer (svedjeagerbrug). Mændene sørger for jagt og fiskeri. Den sociale struktur er matrilokal, dvs. at mændene ved ægteskab flytter ind hos kvinden og hendes familie.

1945-1990. Engelsk religionssociolog som i en række artikler og bøger har beskæftiget sig med nye religiøse bevægelser.

I bogen "Elementary Forms of the New Religious Life" (1984) opstilles en typeinddeling af de nye religioner, som differentierer imellem disse på basis af deres forhold til det omgivende samfund. Ifølge Wallis kan de nye religioner og bevægelser, som er minoriteter i samfundet, inddeles i tre typer:

1. De grupper, som definerer sig i modsætning til det omgivende samfund, og som aktivt arbejder imod samfundets normer og idealer.

1864-1920. Tysk sociolog hvis forskning har bidraget markant til religionssociologien. Ifølge Weber er religion en af de faktorer, som er retningsgivende for menneskets sociale handlinger. For at undersøge historiske processer så værdifrit som muligt opstiller han sine kategorier som "idealtyper", dvs. overordnede kategorier og typolologier, som ikke er direkte afhængige af konkrete aktuelle fænomener.

1889-1951. Østrigsk-engelsk filosof som i sine tidlige værker repræsenterer en logisk positivisme, men senere er blevet kendt som ophavsmand til teorien om, at sproget omfatter forskellige sprogspil afhængigt af, hvad der tales om i sproget (om sproget fx beskriver, befaler, takker, digter etc.).