Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Betegnelse for ånder, ofte træånder, inden for hinduisme og buddhisme. Yaksha er det maskuline aspekt, yakshi er det feminine.

I hinduisme er yakshaerne og yakshierne hovedsagligt fjendtligsindede væsener, der skal bekæmpes. I buddhisme derimod har de lidt mere blandet karakter. I den tidlige buddhisme har Gautama Buddha mange diskussioner med yakshaerne, hvor han forsøger at få dem omvendt, mens yakshierne bliver beskrevet som underskønne væsener. I den senere buddhisme får de efterhånden mere negativ karakter

Sanskrit "ophør", "standsning". Vogter og hersker over dødsriget i den hinduistiske mytologi. Hans ridedyr er en sort bøffel, og hans våben er en kølle eller et scepter, der markerer straf, og en snare, som han fanger sine ofre med

En af Indiens hellige floder der har sit udspring i Himalayabjergene og løber ud i Gangesfloden. Dens vand siges at have rensende og healende effekt.

Et mystisk diagram, et mikrokosmos, der menes at indeholde magiske kræfter, og som primært bruges som koncentrationspunkt i forbindelse med meditation og i yoga inden for buddhisme, hinduisme og tantrisme. Yantra har mange lighedstræk med en mandala.

Et yantra kan også findes blandt lægfolk, der bruger det for at holde onde kræfter borte. De kan tegne det foran indgangsdøren, eller de kan have det som amulet.

Umayadiske kalif som var ansvarlig for drabet på Husain i 680. For shia-muslimer personificerer Yazid en række negative egenskaber, og hans navn forbandes stadig ved de årlige shia-muslimske højtideligheder til minde om drabet på Husain. I moderne polemik kan man finde eksempler på, at shia-muslimer benytter Yazids navn som skældsord.

Hebraisk "at sidde". Betegnelse for akademier for jødiske religiøse studier. Studier generelt, og navnlig af de hellige skrifter, har en central placering i jødedommen, og mange betragter det som en religiøs pligt og en hellig handling at studere de hellige skrifter.

Efter det andet Tempels ødelæggelse i år 70 e.v.t. blev yeshivaerne centre for udviklingen af rabbinsk jødedom, og der har siden eksisteret yeshivaer i stort set alle større jødiske samfund.

Navnet på verdenstræet i nordisk mytologi, den mægtige, evigt grønne ask, der står i verdens midtpunkt, og som har sine tre rødder i henholdsvis dødsriget, jætternes og menneskenes verden. Ved de tre rødder er også tre kilder, bl.a. Mimers brønd, hvor Odin henter visdommen ved at give sit ene øje i pant. Navnet Yggdrasil betyder Yggs (= Odins) hest, hvormed der hentydes til mytens oplysning om, at Odin engang har hængt og "redet" (svinget og svævet for vinden) i dets grene.

Det sprog som før 2. Verdenskrig taltes af en stor del af nord- og østeuropæiske jøder (ashkenaziske jøder). Yiddish består af komponenter fra en række sprog, navnlig middelaldertysk og hebraisk, samt slaviske og i mindre grad bl.a. italienske og franske ord og vendinger.

Oprindeligt navnet på en af de seks klassiske filosofiske skoler inden for hinduisme, men i dag ofte brugt som betegnelse for en bestemt koncentrationspraksis, hvor man lærer at beherske kroppen via bestemte kropsøvelser og åndedrætsteknikker. Teknikkernes mål er at hjælpe til at frigøre fra de bånd, der binder til verden.

Sammen med madhyamika en af de to vigtigste filosofiske skoler inden for mahayanabuddhisme hvis litteratur stammer fra 3-400 tallet e.v.t.

En person der dyrker yoga. Ofte brugt som titel for en person, der behersker alle yogaens otte trin.

Forsoningsdagen, den dag som inden for jødedommen afslutter bodsdagene efter nytåret (rosh hashana), hvor den enkelte ved bod, bøn og velgørenhed har haft mulighed for at opnå tilgivelse for synder og fejl begået i det forgangne år.

Yom kippur er for mange årets mest højtidelige helligdag, og der fastes hele døgnet.

En vestafrikansk traditionel religion der er knyttet til yorubafolket og det område i Nigeria og nabostaterne vest for Nigerfloden, hvor folket har levet siden ca. 500 f.v.t. Yorubafolket lever overvejende af landbrug samt af handel, håndværk og administration. Siden kort før 1000 e.v.t. har folket boet i byer, der udgjorde centrene i det stærkt regionaliserede samfund.

Sanskrit "aldre". I den hinduistiske kosmologi opererer man med fire tidsaldre eller yugaer inden for denne verdensepokes eksistens. De udgør tilsammen en mahayuga på i alt 4.320.000 år.