Det abbasidiske dynasti, også kaldet abbasiderne, som kontrollerede det islamiske kalifat fra 750-1258, nedstammer fra al-Abbas, som var profeten Muhammads onkel.