Betegnelse for en slægt, som nedstammer fra profeten Muhammads onkel al-Abbas. Abbasiderne havde magten i det islamiske kalifat fra 750 og frem til 1258, hvor mongolerne invaderede abbasidernes hovedstad Bagdad.

Før abbasiderne kom til magten, bekæmpede de ligesom shiitterne det umayadiske dynasti, som greb magten, efter at Ali, den sidste af de fire retledede kaliffer, var død. Både abbasider og shiitter mente, at umayaderne var kommet uretmæssigt til magten, bl.a. fordi de mente, at lederen af det islamiske samfund burde være en person af profeten Muhammads nære slægt.

Den islamiske civilisation oplevede en storhedstid under abbasiderne.