Angiver inden for islam det forhold, at nogle åbenbaringer i Koranen kan være blevet ændret eller ophævet af senere åbenbaringer. Et eksempel på dette er ændringen af bederetningen (qibla) fra Jerusalem til Mekka