Afløsning, frigørelse fra. Den del af det katolske bodssakramente, hvor præsten på Guds vegne tilsiger den angrende syndernes forladelse.