Den første efterfølger (kalif) efter profeten Muhammads død i 632 og frem til sin død i 634. Abu Bakr var en af de første, der omvendte sig til islam. Han var desuden Muhammads svigerfar gennem datteren Aisha.