Vedisk præst hvis primære opgave var at sørge for, at det vediske offerritual blev udført efter forskrifterne.

Præsten byggede alteret, forberedte offerkarrene til den guddommelige drik, soma, tændte for offerilden og stod for ofringen af offerdyret, alt imens han fremsagde hymner fra Yajur Veda.