Latin adventus, "(Kristus') komme". Amerikansk, protestantisk vækkelsesbevægelse opstået i 1830'erne og 1840'erne.

Grundlæggeren, William Miller, ventede, at Kristus ville komme igen for at holde dom i 1843. Nogle af pionererne i bevægelsen grundlagde syvendedagsadventisternes kirkesamfund, som holder lørdag som helligdag. Adventisterne har en fundamentalistisk bibelopfattelse og lægger særlig vægt på de apokalyptiske skrifter. Adventisterne praktiserer voksendåb og har fodvask (Johannes 13,1-17) før nadveren. Etisk lægger adventismen vægt på en puritansk livsform og tillægger sund livsførelse stor betydning. I Danmark omfatter trossamfundet ca. 5000 mennesker. Medlemmerne betaler tiende til kirken, som blandt andet driver en del skoler og har en betydelig forlagsvirksomhed.