Eftergivelse. Aflad er efter katolsk lære en lempelse eller eftergivelse af de bodsstraffe (faste, bøn og almisse), som præsten kan pålægge den skriftende.

Den Romersk-katolske Kirke har aldrig hævdet, at aflad er det samme som syndsforladelse, og kan derfor heller ikke kritiseres for at have hyldet den lære, at man kan købe syndsforladelse for penge. Kirkens grundlag for at meddele aflad er den skat af overskydende gode gerninger, som Kristus, Maria og helgener har udført. I slutningen af middelalderen hævdede man, at aflad også kom de afdøde i skærsilden til gavn og solgte på det grundlag afladsbreve. Dette misbrug fremkaldte Luthers protest, og dermed indledtes reformationen.

Efter det andet vatikanerkoncil er afladen trådt mere og mere i baggrunden i Den Romersk-katolske Kirke og med tiden forsvundet flere steder.