Amerikanske blandingsreligioner som opstod i mødet mellem de religioner, som slaverne bragte med sig, og de religioner, som allerede fandtes i Amerika, primært kolonisatorernes katolicisme og protestantisme. Religionerne antager forskellige former afhængigt af socioøkonomiske, psykologiske og kulturelle forhold.

Neo-afrikanske religioner rummer blandt andet de kendte afro-brasilianske bevægelser umbanda og candomblé, den haitianske vodu og cubanske santeria. Det er typisk for disse bevægelser, at det er afrikanske guder og andre åndelige skikkelser, som repræsenterer de døde, der dyrkes og rituelt kaldes til for at besætte medier under trommen, sang og dans. Disse religioner hører især hjemme i de dele af Amerika, som er katolske, hvor helgendyrkelsen har dækket over og understøttet dyrkelsen af de afrikanske guder.

Revitaliserings- eller vækkelsesbevægelserne hører hjemme i protestantiske områder, navnlig blandt baptister og metodister i USA. Her er det først og fremmest Helligånden, der besætter medierne, selv om også gammeltestamentlige skikkelser, nytestamentlige evangelister, ærkeengle og Satan optræder. Dansetrin, sange og urtemedicin hører med til det afrikanske arvegods, men generelt er det afrikanske islæt formindsket, jo længere nordpå vi kommer i USA. Pinsebevægelsen startede som en sådan revitaliseringsbevægelse i begyndelsen af 1900-tallet med blandt andet den sorte baptistpræst W.J. Seymour i Los Angeles som central skikkelse.

Religio-politiske bevægelser som Rastafari eller Black Moslems (Nation of Islam) gør op med kristendom og vender sig mod den etiopiske kejser Haile Selassie, mod jødedom eller mod islam.