Sanskrit "ild", "ildens gud". En vedisk gud som stadig har stor betydning i den hinduistiske tilbedelse, idet han som offerild er bindeleddet mellem guderne i himmelen og atmosfæren og menneskene på jorden. Omkring en femtedel af alle hymner i den ældste veda, Rigveda, er tilegnet ham.

I vedisk tid var ildofringen den centrale del af kulten. Det var via ofringer gennem ilden, at guderne kunne tilfredsstilles. Herved kunne man sikre sig, at familie, dyr og afgrøder trivedes, og at man klarede sig godt i krig.

Agni forefindes tre steder. På jorden i ilden, i atmosfæren i lynet og i himlen i solen.

Pga. sin natur er Agni oftere beskrevet i Rigveda via metaforer, der henviser til hans kvaliteter, fremfor i konkrete skikkelser. Fx beskrives han som den syv-tungede, den med det flammende hår og de gyldne tænder eller tusind øjne. Han findes i alle guder, og samtidig er han gudernes præst. Fordi han fødes påny, hver gang mennesket bringer ild, anses han for at være evig ung og er derfor den, der skænker liv. Han er udødelig og kan give sine tilhængere udødelighed.

I dag dyrkes Agni ikke blot i sin egenskab af den, der bringer ofret videre, som det forekommer ved den huslige ildofring, havan, for i ildofferet arti er det selve Agni, der ofres. Agni har ikke mistet sin betydning i dag. Det viser bl.a. hans tilstedeværelse ved nogle af livets vigtigste overgange, både ved ægteskabets indgåelse, hvor man kredser syv gange om ilden, og ved ligbrænding.