Tilgang til studiet af religion, hvis udgangspunkt er, at det ikke er muligt at opnå sikker viden om Guds eksistens. Derfor må forskningen arbejde uafhængigt af påstanden om Guds eksistens. I modsætning til ateisme hævder agnosticismen ikke, at Gud ikke eksisterer, men blot at vi ikke kan opnå vished om det. Den agnostiske tilgang tager dermed det afsæt i studiet af religion, at nogle mennesker har et forhold til fx en gud, men tager ikke stilling til, om denne gud findes, ligesom det ikke er en del af et sådant studium at tage stilling til, om en religions forestillinger er "sande" eller "rigtige"