Sanskrit "ikke-vold". Ahimsa-begrebet har stor betydning i såvel hinduisme, som i buddhisme og i jainreligion, men forbindes ofte med Gandhi og hans ikke-voldspolitik. Gandhi tolkede også begrebet som en indsats for social retfærdighed.

Ahimsa er muligvis allerede opstået i vedisk tid (1500-800 f.v.t.) som en protest mod de blodige ofringer, men viser sig i sin mest rendyrkede form i jainreligion, hvor ortodokse jainister ses med et klæde for munden og med en kost i hånden for ikke at indånde eller træde på noget levende væsen. De lever strengt vegetarisk, dvs. spiser heller ikke hverken æg eller fisk, det samme gør ortodokse hinduer. I buddhisme derimod er det selve den voldelige handlig, at slå noget andet ihjel, man anser for uetisk, og ikke at spise det kød, en anden har slået ihjel.

Fælles for både hinduisme, buddhisme og jainreligion er, at de anser enhver voldelig handling som belastende for personens karma, og som dermed vil skade mulighederne for en bedre genfødsel.