Arabisk "bogens folk". Islamisk betegnelse for jøder og kristne