Gren af islam, grundlagt i slutningen af 1800-tallet af Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) i Indien.

Ahmad erklærede sig selv for profet

og en inkarnation af Jesus, Vishnu og Muhammad. Tilhængere af Ahmadiya anerkender således ikke Muhammad som den sidste profet, profeternes segl, hvorfor ortodokse muslimer anser ahmadiya for at være kættersk.

Ahmadiya har udviklet egne ritualer, bl.a. i forbindelse med konversion til religionen.

Ahmadiya-islam er kendt for kraftig missionsvirksomhed og har derved fået tilhængere i Europa, USA og Afrika, navnlig Vestafrika. En del af de danskere, som i de senere år er konverteret til islam, er medlemmer af Ahmadiya