1353-35 f.v.t. Ægyptens konge. Han besteg tronen som Amenophis IV, men påbegyndte snart en religiøs reform, der gjorde solguden Aton til den eneste gud. Det betød, at hele den ægyptiske mytologi var ophævet, og at skabelsen foregår her og nu. For det er i skabelsen, at en ægyptisk gud er ene. Navneændringen betegner kongen som formidler af denne gud, og i billedkunsten lod han sig fremstille i overensstemmelse med særlige træk hos den nye gud. Han byggede også en ny hovedstad, Akhetaton, "Atons horisont", i Amarna i Mellemægypten. Efter hans død vendte man tilbage til den gamle religion