Retning inden for shia-islam. Kaldes også alawitter, alevier eller nusairi'er efter den tidligere leder, Muhammad ibn Nusair.

Alawierne anses af de fleste andre muslimer for at være kættere, bl.a. på grund af denne gruppes særlige opfattelse af de begivenheder, som vil finde sted ved verdens ende og særlige afholdelse af religiøse fester, hvor der sideløbende med nogle af de muslimske højtideligheder også fejres en form for jul. Fx falder alawitternes faste på en anden tid af året end i Ramadan.

Den alawitiske religion er hemmelig, og indsigt i den fås ved initiation.

Alawier lever som minoriteter, hovedsageligt i Syrien og Tyrkiet.