Profeten Muhammads fætter og svigersøn, idet Ali var gift med Muhammads datter Fatima, med hvem han fik sønnerne Hasan og Husein, henholdsvis shia-islams anden og tredje imam. Ali var en af de tidligste muslimer. Han blev valgt til kalif i 656 og fungerede som sådan frem til sin død i 661.

Både blandt sunni- og shia-muslimer betragtes Ali med stor respekt, og han anses for at have besiddet en række dyder, bl.a. retfærdighed og gavmildhed, samt for at have været en dygtig og ædel kriger.

Shia-muslimer mener desuden, at Ali er den første imam, og at han burde være blevet udnævnt til efterfølger (kalif) straks efter Muhammads død, idet man mener, at Ali og hans efterkommere er profetens rette efterfølgere som ledere af det muslimske samfund. For shia-muslimer var Alis regeringsperiode en guldalder eller idealtid, næsten på linie med Muhammads lederskab.