Arabisk "Guden". Den islamiske betegnelse for den ene, sande Gud. I Koranen angives, at Allah har 99 smukke navne, som hver repræsenterer en egenskab, fx "den almægtige" og "den evige".

Før islam var Allah navnet på en af mange guder, som blev tilbedt i Kabaen i Mekka. Islam er derimod en stærkt monoteistisk religion, og troen på Allahs enhed er helt grundlæggende. Enheden understreges i Koranen og i den islamiske trosbekendelse. At sætte nogen eller noget ved siden af Allah (shirk) anses for en af de største synder imod islam.