En forhøjning eller anden indretning beregnet til anbringelse af offer og dermed det kultiske samlingspunkt eller mødested for det menneskelige og det guddommelige. Ofte er et alter forsynet med symboler eller billeder, der vedrører kultens mytologiske forbilleder, kosmologiske indhold mv

BUDDHISME: Mange buddhistiske lægfolk har et lille alter i et særskilt rum i hjemmet, hvor der står en Buddhafigur, som de dagligt ofrer til op til flere gange. Foran Buddhafiguren står der gerne syv skåle, hvori man lægger sine ofringer: to til mad og drikke, en til vand, en til parfumeret badevand, en til blomster, en til røgelse, en til ofring af ild, der ofte er en væge i klaret smør, ghee. Ofringerne er alle symboler på, at man anser Buddha som en levende, men ophøjet figur, der har nogle basale behov, der skal dækkes, såsom mad og drikke, og som tildeles den luksus, som er en hersker værdig. Selve offerhandlingen kan ses som en form for audiens, selvom tilbedelsen af Buddha som person og ikke som princip står i modsætning til den bagvedliggende lære i buddhismen.

KRISTENDOM: Straks fra fremkomsten af de første kirkebygninger var disse udstyret med et alter, der fungerede som det bord, menigheden samledes om i forbindelse med nadveren. Fra 200-tallet e.v.t. begyndte man at anbringe martyrernes jordiske rester under alteret, og i løbet af middelalderen udstyredes kirkerne ofte med flere (helgen)altre anbragt i bygningens sideskibe. Denne udvikling indebærer, at altrene nu fremtræder som offersteder, og det offer, der udføres ved højalteret, er da messeofferets ublodige gentagelse af Kristi sonoffer

UMBANDA: I den afrobrasilianske religion umbanda er alteret placeret i det lokale, hvor de dansende kultmedlemmer besættes. På alteret står en Jesus-figur, der svarer til en afrikansk skabergud, forskellige katolske helgenfigurer og afrikanske gudeskikkelser samt figurer af indianerånder og gamle slaveånder. Der vil også ofte være et eller flere glas vand, da vand menes at være i stand til at tiltrække gode kræfter. Når en dansende er blevet besat, dvs. en ånd er kommet til stede, knæler den besatte indledningsvis ved alteret og hilser alterets afrikanske ånder