Sanskrit "grænseløs udstråling". Navnet på en himmelsk Buddha, der optræder inden for den tidlige mahayanatradition. Han ansås for hersker over en form for paradis kaldet: Det Rene Land (Sukhavati).

Målet for denne lære, også kaldet læren om Det Rene Land, var, at man via meditation på og visualisering af Ambitabha kunne få bolig ved hans side i Det Rene Land i den kommende genfødsel. I Østasien blev denne Amitabha-kult den mest udbredte form for buddhistisk tilbedelse. Den blev organiseret i en skole, kendt i Kina som Jingtu, i Japan er den kendt som Amida-tilbedelse.