Ægyptisk gud der betegner det skjulte, skabende princip i den endnu uskabte verden. I Ny Rige (1550-1070 f.v.t.) forbandtes han med Solguden og blev som Amon-Re hele rigets gud og gudernes konge.

Amon dyrkedes især i Theben, i det gamle Ægyptens største tempelkompleks ved Karnak. Navnet betyder formentlig "den skjulte", og i myter fra byen Hermopolis optræder Amon med sin kvindelige modpart Amaunet som en af de otte urguder. I Theben dyrkedes han sammen med sin gemalinde Mut og sin søn, måneguden Khonsu. Et stort præsteskab knyttedes til ham, og som den universelle gud sås han mere og mere som guden bag alle guder. Amon afbildes i menneskelig skikkelse med en høj fjerkrone eller som vædder