Begreb inden for theravadabuddhisme brugt om en person, der ikke vil blive genfødt efter afslutningen på dette liv, idet han har nået en høj grad af spiritualitet og erkendelse. Han vil i stedet blive genfødt som arhat, en fuldkommen, i en himmelsfære.