Samlebetegnelse for en række filosofiske retninger i 1900-tallet, især i den engelsksprogede verden.

Blandt fællestrækkene er en afstandtagen fra metafysisk tænkning og den opfattelse, at de filosofiske problemer kan løses ved en afklaring af betydningen af de centrale udtryk i problemformuleringen. Ifølge en tradition repræsenteret ved Georg Edward Moore (1873-1958), der lægger hovedvægten på almindelig sprogbrug, sker afklaringen bedst ved en analyse af sproget, der viser, hvordan de problematiske udtryk kan erstattes af mindre forvirrende

udtryk med samme mening. En anden tradition udgået fra Bertrand Russell (1872-1970) benytter den moderne formelle logik som sit vigtigste redskab til filosofisk analyse, fx ved at påvise, at en sætnings grammatiske form tit tilslører dens logiske form, så der opstår forvirring om betydningen.