Navnet på den historiske Buddhas yndlingsdiscipel. Han havde stor betydning efter Buddhas død, da han viderebragte dennes lære. Desuden skulle det have været ham, der overbeviste Buddha om, at også kvinderne skulle have mulighed for at blive medlemmer af sangha (ordenen). Således etableredes på hans opfordring en buddhistisk nonne-orden.