E. B. Tylors (1832-1917) udtryk for det religiøse minimum, der forbinder den ældste menneskeheds og det moderne menneskes religion: Troen på "spiritual beings", dvs. sjæle, ånder og - på de højere udviklingstrin - guder. Efter Tylors evolutionistiske teori, som nu er forladt, fandtes denne animisme i sin mest elementære form i "primitiv kultur". Derfor møder man endnu betegnelsen animisme brugt som en - helt igennem misvisende - betegnelse for naturfolks eller skriftløse folks traditionelle religioner.