Arabisk "hjælperne". Betegnelse for de tidligste muslimer, de personer, som omvendte sig til islam før udvandringen (hijra) fra Mekka til Medina i 622, og som støttede og hjalp Muhammad under regeringstiden i Medina fra 622 og frem til Muhammads død i 632 og i udbredelsen af islam