Indebærer at man som menneske må svare for noget, som man har indflydelse på, over for en instans, guddommelig eller menneskelig.

Ansvar forudsætter, at mennesket har frihed til at vælge og handle, og desuden at det har magt over sig selv, andre, situationer og forhold. Dyrets adfærd er styret af instinkter. Ting indgår i processer styret af årsager, men menneskets opførsel er styret af vilje og motiver og derfor forbundet med ansvar. Hævdelsen af menneskets ansvar forholder sig således polemisk til de adfærdsvidenskaber, der vil forklare menneskets handlinger udelukkende ud fra arvelige og miljøbestemte faktorer. I Bibelen hævdes ansvarets gyldighed markant fx i Kainsmyten (1. Mosebog 4), hvor Gud gør Kain ansvarlig for sin broder Abel, som han har dræbt.