I Det Nye Testamente modkristus, der i de sidste tider fremstår som den sidste modstander af Gud og Kristus, og som Kristus tilintetgør ved sin genkomst.

Antikrist er Satans tjener, som forsøger at lokke mennesker til frafald og føre dem til tilbedelse af Satan. Antikrist optræder også under betegnelser som "ødelæggelsens vederstyggelighed", "lovløshedens menneske" og "fortabelsens søn". Antikrist ventes i de sidste tider som en djævelsk personifikation af den romerske kejsermagt.