Had mod jøder, racisme specielt rettet mod jøder. Betegner kombinationen af kulturelle og religiøse fordomme over for jøder og de såkaldt videnskabelige raceteorier, der fremkom i midten og slutningen af 1800-tallet, og som påstår, at den jødiske "race" er underlegen i forhold til de europæiske folk.

Betegnelsen semitisk blev til i slutningen af 1700-tallet som betegnelse for en sproggruppe, bl.a. arabisk og hebraisk, men blev også benyttet om de folk, der talte disse sprog. Begrebet antisemitisme omfatter dog kun den jødiske del af disse folk.

Antisemitisme eksisterede allerede før kristendommens fremkomst, men det var i middelalderen, med kristendommens udbredelse af læren om, at jøderne var skyld i Jesu død, og i forbindelse med korstogenes religiøse fanatisme, at antisemitismen blev udbredt til store dele af Europas kristne befolkning. Dette gav sig bl.a. udslag i pogromer (angreb på jøder), navnlig i Rusland, og omfattende diskriminering af jøder i hele Europa.

Den religiøst baserede antisemitisme var i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet på tilbagetog i dele af Vesteuropa, hvor oplysningstiden med idealerne om lighed, frihed og demokratiske rettigheder for alle vandt frem. Samtidig var tiden præget af en stærk tro på videnskabens fremskridt, og dette skabte grunden for den type racistisk antisemitisme, der opstod fra midten af 1800-tallet. Raceteorierne førte videnskabeligt "bevis" for, at jøder var en særskilt race, som var de europæiske folk underlegen. Dermed blev antisemitismen gjort acceptabel for mange, idet den påstod at være baseret på videnskabeligt beviste "fakta".

Det var bl.a. disse racistiske teorier, der dannede grundlaget for nazismen, som førte til Holocaust, folkemordet i Europa, hvor ca. 6 mio. jøder og hundredtusinder af andre mennesker fra "laverestående" racer, bl.a. sigøjnere, blev myrdet i årene 1933-45.

Antisemitismen eksisterer stadig og er bl.a. udbredt i Polen og store dele af det tidligere Sovjetunionen, også i områder hvor der ikke har levet jøder eller andre fremmede siden 2. Verdenskrig. Desuden er der siden staten Israels oprettelse opstået en antizionisme, som i nogle tilfælde trækker på antisemitiske elementer, og som bl.a. benytter nazistisk propagandamateriale. Denne nyere form for antisemitisme kan findes i visse arabiske og islamistiske kredse samt i Vesten på de politiske yderfløje.