Religiøs filosofi udviklet af den østrigsk-tyske filosof Rudolph Steiner i begyndelsen af 1900-tallet. Filosofien bygger på en genfortolkning af kristendom og indisk filosofi, og antroposofiens mål er at forene det åndelige i mennesket med det åndelige i verdensaltet. Hovedsædet for Antroposofisk Selskab ligger i Dornach ved Basel.

Antroposofien er en videreudvikling af teosofien, som denne blev praktiseret inden for Teosofisk Samfund; en bevægelse som Rudolph Steiner var generalsekretær for i begyndelsen af århundredet, men som han brød med i 1913.

Ifølge antroposofien består mennesket af krop, sjæl og ånd. Mennesket kan opnå visdom gennem studier og øvelser i koncentration og mediation og kan optræne sine iboende evner inden for fx clairvoyance med henblik på at opnå visdom om sig selv og universet. Den "visdom", som det enkelte menneske finder, er i hele menneskehedens tjeneste. Mennesket lever i en række liv (inkarnationer), og hvert liv er under indflydelse af det foregående (karma). Forestillingen om Jesus Kristus som en verdensfrelsende skikkelse er ligeledes central, og Antroposofisk Selskab er organiseret i en række "kristne fællesskaber"; det første blev stiftet i Stuttgart i 1922.

Antroposofisk Samfunds hovedsæde i Dornach findes i bygningen Goetheanum, som Steiner har tegnet, og her findes også Den Frie Højskole for Åndsvidenskab (Freie Hochschule für Geisteswissenschaft). Samfundet er i Danmark hovedsagelig kendt for sine omkring 20 "Waldorf-skoler" (i daglig tale "Steinerskoler") og børnehaver, som drives i overensstemmelse med Steiners filosofi