Ægyptisk gravpladsgud i sjakalskikkelse. I religiøse tekster og endnu mere i billeder forbindes han med balsameringen og i det hele taget omsorgen for mumien. Under balsameringsritualet bar en præst Anubismaske. I illustrationer til Dødebogen, en samling af tekster som man fra ca. 1500 f.v.t. gav den døde med i graven, afbildes han som den, der forestår vejningen af den dødes hjerte