Skjulte, hemmelige skrifter. Betegner skrifter af samme genre som de bibelske, men som ikke er optaget i den bibelske kanon (retningsgivende skriftsamling).

Apokryfe skrifter i henholdsvis Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente adskiller sig fra hinanden blandt andet ved, at den første gruppe er helt klart afgrænset, mens den anden stadig forøges ved nye fund. 13 af Det Gamle Testamentes apokryfer er optaget i den græske oversættelse af Det Gamle Testamente, Septuaginta, og de fleste af dem kom også med i Den Romersk-katolske Kirkes latinske kirkebibel Vulgata.

De reformerte kirkesamfund afviste de apokryfe skrifter fuldstændig, mens Luther gav dem en halvkanonisk status med sin omtale af dem som "gode og nyttige at læse". Der findes også i nyere tid danske bibeludgaver, der indeholder Det Gamle Testamentes apokryfe skrifter