I ægyptisk religion en dæmon i slangeskikkelse, der truer solbådens sejlads både over himmelen og i Underverdenen. Hver dag og hver nat må Apophis besejres, for at Solguden kan gennemføre det kredsløb, der holder verden i gang. Der fandtes et omfattende ritual til tilintetgørelse af Apophis, hvor man blandt andet kastede en Apophisfigur af voks på ilden. I 300-tallet f.v.t. blev det udført hver dag