Græsk apostolos, "udsending". Betydningsgrundlaget skal dog sandsynligvis ikke søges i græsk, men i hebraisk, hvor "shaliach", en udsending, var den juridiske betegnelse for en befuldmægtiget stedfortræder.

Ordet bruges i Det Nye Testamente om en af Kristus udsendt missionær eller en ledende skikkelse i kirken, nogle steder bruges det i afgrænset betydning om Jesu 12 disciple. Dog har også Paulus status af apostel, ligeledes Jakob, Jesu bror, Barnabas o.a