På latin: Acta apostolorum (i faglitteraturen refereres der derfor ofte til skriftet under betegnelsen Acta). Det Nye Testamentes femte skrift. Følger umiddelbart efter de fire evangelier. Sandsynligvis af samme forfatter som Lukasevangeliet. Det fortsætter evangeliernes beretning om Jesus med skildringen af kristendommens tilblivelse og udbredelse fra Jerusalem til Rom.

Skriftet handler kun om nogle få af apostlene, særlig Peter (kapitel 1-12) og Paulus (kapitel 13-28). Hovedsigtet i Apostlenes Gerninger er et forsvar for kristendommen, specielt for at den forkyndes og vinder udbredelse blandt ikke-jøder. Det er formentlig også forklaringen på, at skriftets holdning til jøderne er negativ, mens ikke-jøder, incl. den romerske statsmagt, ganske som i Lukasevangeliet skildres meget mere positivt og sympatisk. Apostlenes Gerninger kan vanskeligt dateres mere præcist end til perioden 70-90 e.v.t