Apostolsk efterfølgelse eller rækkefølge. Betegner Den Romersk-katolske Kirkes lære om, at de katolske biskopper kan føre deres indvielse ved håndspålæggelse tilbage til apostlene, som har fået overdraget deres fuldmagt af Jesus selv, jf. Matthæus 16,16-19 og 18,18