Evangelisk frikirke med rod i pinsebevægelsen som tillægger aposteltidens embeder: Apostle, profeter, evangelister, hyrder og lærere (Efeserbrevet 4,11f.) væsentlig betydning.

Den Apostolske Kirkes lære omfatter elementer, der kendes fra evangeliske kirker i øvrigt: Luthersk ortodokse (i synet på Kristus som Guds søn og menneskers frelser), metodistiske (vægt på erfaring af helliggørelsen), baptistiske (dåbslære og dåbspraksis) og Pinsekirken (læren om åndsdåben).

Den Apostolske Kirke kom til Danmark i 1923, hvor den ledes af landsrådet bestående af alle apostle. Danmark er delt i fem regioner, der hver har sin nøgleby. I Kolding har Den Apostolske Kirke desuden en højskole. I tilslutning til den karismatiske bevægelse lægger Den Apostolske Kirke i dag stor vægt på blandt andet helbredelse ved bøn.

Den Apostolske Kirke i Danmark har ca. 2400 døbte medlemmer, hvortil kommer ca. 800 børn og unge (0-17 år), der ikke er registreret, fordi de ikke er døbt endnu.