Semitisk sprog. For muslimer er det vigtigt, at Koranen blev åbenbaret for Muhammad på arabisk, som en arabisk Koran-recitation. Den endelige udformning, Koranen fik i midten af 600-tallet, har dannet grammatisk basis for det arabiske sprog siden.

Muslimer opfatter Koranen som Allahs ord, og nogle muslimer mener, at disse ord ikke bør ændres, heller ikke ved oversættelse. Der findes dog alligevel mange Koran-oversættelser, nogle med den arabiske tekst gengivet ved siden af den oversatte.

Det forhold, at Koranen opfattes som Allahs direkte tale og derfor ideelt set kun kan læses på arabisk, er årsagen til, at muslimer fra ikke-arabisktalende lande lærer sig Koranen på arabisk