Navnet på en formel bøn inden for sikhreligion, som ethvert ritual eller gudstjeneste afsluttes med og til tider begynder med. Ardas betyder bøn eller begæring, hvori det er indforstået, at det er bøn fra en tjener (sikhen/menigheden) til en herre (gud)