Sanskrit "den ærværdige". (På kinesisk "lohan", på japansk "arokan"). En person der har opnået den fulde erkendelse og vil indgå i nirvana. Ifølge theravadabuddhisme er han nået til afslutningen på forløsningens vej, dvs. Den Otteleddede Vej, som den er angivet af den historiske Buddha.

Inden for theravada munkeordenen ser man også en arhat som en person, der har nået det fjerde og sidste erkendelsestrin. Det betyder, at han kun har positive kvaliteter, at han kender sine tidligere genfødsler og ligeså kan fortælle andre om deres. Hans virke foregår dog primært inden for klostervæggenes mure.

Som modstykke til en arhat bruger mahayanabuddhisme begrebet en bodhisattva, der har opnået samme erkendelse som en arhat, men som afstår fra at indgå i nirvana for i stedet at hjælpe sine medmennesker til at opnå den samme erkendelse.