Sanskrit "De ædle". Navnet på det nomadefolk, der indvandrede til det nordlige Indien og slog sig ned i Indusdalen omkring 2000 år f.v.t. De er kendetegnet ved at have lys hud. Det er deres levevis, guder og idealer, der beskrives i den ældste veda, Rigveda.

Arierne var heste- og ko-opdrættere og prototypen på de vediske konger og ædle krigere, der kæmpede imod de derboende dashyaer ("de mørke"). De menes at stamme fra sletterne nord for Kaukasus imellem det Kaspiske Hav og Sortehavet. Herfra emigrerede de, sandsynligvis pga. overbefolkning, henholdsvis til Nordeuropa, hvor de blev det ariske folks forfædre, og sydover til Indien og Iran.

Trods ariernes fjendtlige indstilling over for dashyaerne fandt der mange blandede ægteskaber sted, og ariernes etniske særtræk forsvandt langsomt.