1563-1606. Sikhreligionens femte guru ud af sikhernes gururække på i alt ti. Han var guru fra 1581-1606 og var den første af sikhernes guruer, der led martyrdøden. Han er mest kendt for at udvælge og samle et antal hymner til sikhernes autoritative helligskrift Adi Granth, hvoraf 2218 hymner var skrevet af ham selv. Desuden opførte han templet Harimandir, forløberen for Det Gyldne Tempel i Amritsar.

Arjan, også kaldet Arjun Mal, var søn af den fjerde guru Ram Das, der begyndte opbygningen af sikhernes helligby Amritsar. Dette arbejde videreførte Arjan med stor entusiasme. Desuden fuldendte han, hvad den tredje guru Amar Das begyndte, og færdigredigerede sikhernes helligbog, Adi Granth. Der var på dette tidspunkt både falske og autentiske Guru Nanak hymner i omløb. Arjan indsamlede dem alle og lod dem kritisk vurdere for til sidst at samle de udvalgte til én bog, Adi Granth. Den endte med at bestå af hymner og en smule prosa fra de tidligere guruer, et stort antal hymner som Arjan selv havde forfattet og hymner af datidens hellige mænd - både hinduer og muslimer - ikke mindst af Kabir, der kombinerede muslimske og hinduistiske tanker i sine hymner. Således skabte han et fælles trosgrundlag for sikhreligionen, der nu ikke længere blev opfattet som en af datidens mange sekter, men som en særskilt religion.