Helteskikkelse i det hinduistiske helteepos Mahabharata, hvor han bl.a. optræder i dialog med Krishna i den indføjede Bhagavadgita. Her spiller han elevens eller den uvidendes rolle, der bliver belært af den store guru og vognkusk Krishna.

Arjuna er en af de fem Pandava brødre, sønner af kong Pandu og Pritha, hvis faderskab mytologisk viser tilbage til den vediske Gud Indra. Arjuna inkarnerer den ideelle kriger og hersker, der ikke ønsker at gøre sine nære fortræd. Den vigtigste begivenhed, han optræder i, er i den legendariske Pandava-Kaurava krig, som beskrives i Mahabharata.