Sanskrit "ofring via ild". I indiske religioner ofres ild som en af universets grundbestanddele til guderne, forfædrene, planeterne osv. i hinduisme og ofres til Buddha inden for buddhisme.

Arti forekommer ved enhver tilbedelse (puja). Ritualet udføres ved, at en lampe med en eller flere væger, altid ulige i antal, eller blot en røgelsespind bevæges i cirkler foran det, der tilbedes. Det kan fx være en gudestatuette, et billede af en guru o.l. Cirkelbevægelsen går med uret.

Det er karakteristisk, at efter en større puja i templet vil en arti-stage med flere arme blive båret rundt blandt menigheden, da røgen fra flammen siges at have rensende effekt. Enhver, der har lyst, vil kunne rense sindet ved at bevæge hænderne over ilden og derefter føre dem op til ansigtet.