Et begreb inden for den buddhistiske kosmologi, der betyder den formløse verden. Denne loka er den øverste af i alt tre verdener, men er stadig underlagt genfødslernes kredsløb. Arupa-loka er stedet, hvor personer, der har opnået en høj erkendelse, genfødes.

Den laveste verden, kama-loka, er sanseverdenen. Den består af i alt fem sfærer, som afbildes mellem samsarahjulets eger: Dyrenes verden, åndernes verden, spøgelsernes eller helvedesvæsenernes verden, menneskenes verden og de lavere guders verden. Disse verdener er alle underlagt sansernes begær.

Den anden verden, formens verden rupa-loka, er der, hvor de højerestående guder opholder sig. De er kendetegnede ved ikke at være påvirkede af sanser som lugt, smag og følelse.

Arupa-loka er kendetegnet ved, at her opholder de væsener sig, som har opnået erkendelse af verdens relative fremtrædelsesform, og som ikke længere er påvirket af sanserne. Hævet over disse verdener står nirvana.